• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

CHWILÓWKI ONLINE

Tę najpopularniejszą odmianę zdobycia dewiz w krótkim czasie zna z osobistego doświadczenia prawie każdy. Lecz kto zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest prawdziwa definicja CHWILÓWKA PRZEZ INTERNET? Otóż jest to po prostu umowa między tym, kto pożyczkę bierze – pożyczkobiorcą a tym, kto jej udziela – pożyczkodawcą. Ewidentnie w umowie wskazana jest konkretne kwota pieniędzy i czas, w jakim dłużnik musi owe pieniądze zwrócić. Polskie prawo dopuszcza na pożyczanie umownych ilości pieniędzy, jest jedynie jedno ograniczenie – umowa na kwotę powyżej 500 złotych powinien być zawarta w formie pisemnej. To jest zagwarantowanie dla pożyczającego – w razie nieterminowej czy też co gorsza, w ogóle niespłaconej pożyczki ma prawo założyć sprawę w sądzie, a pisemna umowa jest argumentem transakcji. Istotne jest także to, że pożyczkodawca ma obowiązek wywiązać się z umowy użyczenia pieniędzy w ciągu pół roku. Oczywiście można pożyczać nie jedynie finanse, może to być np. sprzęt, samochód, itp. Zasady są takie same jak w wypadku pożyczania pieniędzy.

Categories: Biznes

Comments are closed.