• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a przyszłość handlu online: Składowanie i logistyka

Właściwie od początku wykorzystywania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał nowatorski sposób zapisu realiów – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano komunikaty wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała nowa dyscyplina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących praktycznego tematu rodzaju reprodukcje dzieł sztuki, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, by kreować czytelny oraz nośny przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały i docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof i walk. Pomimo pełnej nowoczesnej techniki, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa nadzwyczaj niebezpieczna.

1. Zobacz szczegóły

2. Zobacz stronę

Nieruchomości a przyszłość mobilności: Parkingi i ładowarki elektryczne

Categories: Architektura

Comments are closed.