• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na atut jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Więcej informacji

2. Czytaj dalej

3. Przejrzyj

4. Czytaj dalej

5. Przeglądaj Gospodarka Rosji i jej wyzwania.

Categories: Biznes

Comments are closed.