• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Elektryczne samochody: zalety i wady.

Regulacja prawna zmienia się w pewnym sensie cały czas – obecnie wiemy, jakim sposobem to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa nadal.

1. Przejrzyj

2. Zajrzyj tutaj

Samochody z napędem hybrydowym: czy warto?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.